06.06.2023 г.

Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: “Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА в обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Портална преса – 1 брой;

Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за бертоване и пастиране – 1 брой” в рамките на реализацията на Проект № BG-RRP-3.004-1099 с наименование „Технологична модернизация в предприятието“,финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз– NextGenerationEU.

Тръжна документация

11.04.2023 г.

Информация за сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1099-C01 за изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция с наименование „Технологична модернизация в предприятието“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU..

Договор за финансиране No BG-RRP-3.004-1099-С01