Управление на качеството

Гудекс АД се стреми да предостави на своите клиенти продукти и услуги с най-добро качество и по тази причина сме се погрижили във всички нива на производствената дейност да прилагаме стандартите на ISO 9001:2015 безкомпромисно.  Така гарантираме, че отговаряме на всички изисквания на потребителите и изпълняваме международните законови и регулаторни изисквания за управление на качеството на нашите метални винтови капачки. То включва:

  • Документирана информация, организация, планиране и взаимодействия на процесите.
  • Управление на ресурсите и работната среда.
  • Реализация на продуктите и услугите от проекта до доставката.
  • Вътрешни одити, коригиращи и превантивни дейности, анализи, измервания и подобряване на системата за управление на качеството.

Гудекс АД не само отговаря на международни и европейски стандарти, но и ежедевно прилага практики, които целят да повишат удовлетвореността на клиентите и изискванията за качество. В резултат на стандартизирането на процесите ние постигаме:

  • Високоефективно планиране и производство.
  • Високоефективно управление на процесите.
  • Високоефективна комуникация.